Om oss

Fasec er utviklet av Selvaag gjennom 15 år og er testet på hus/hytter i det værharde området Farsund, samt på næringsbygg i Oslo.

Fasec AS står for produksjon, salgs- og markedsføring av produktet i Norden. .

 

Produktet er en nyhet som er en konsekvens av allerede eksisterende produkter, men sammensatt på en ny metode som er patentert.
 

1/3

© 2016 by Fasec AS